26.10.2022

Uusi saha, uudet tuotteet

Koskisen uuden sahan linjastoa

Kovaa vauhtia etenevä Koskisen sahainvestointi ei tuo muutoksia vain sahan työntekijöiden arkeen tai sahan sisäiseen logistiikkaan. Myös myynti on uuden edessä, kun sahalinja tarjoaa jatkossa vaihtoehtoja, joita asiakkaille ei ole voinut aiemmin tarjota.

Uusi sahalinja on rakennettu HewSaw:n ison puun SL250-mallin pohjalle, jossa on kaikkiaan kolme työstävää konetta: pelkkahakkuri, pelkkasaha sekä jakosaha. Sahalinjan kokonaispituus on 85,6 metriä, eikä täysin vastaavaa kokonaisuutta ei löydy toistaiseksi mistään muualta. Linjasta löytyvät kaikki tuottavuutta parantavat toiminnot, kuten Prologicin valmistamat vastaanotto- ja optimointimittarit, tukkivälin säätömittari, tukinpyöritin, käyräsahaus, optimoitu särmäys, suuri syöttönopeus, muuttuva-asetteisuus sekä nopeat asetteenvaihdot. Kestävyyden varmistamiseksi pelkkahakkureiden rungot on valmistettu aiemman, lentokoneiden laskutelineissä käytetyn teräksen sijaan erikoisteräksestä.

Uuden sahan tuotantotavoite, 400 000 m3 on laskettu viisipäiväisen kaksivuorokäynnin mukaan. Koskisen Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck toteaakin, että volyymissa on kasvattamisen varaa, ennen kuin linjan kapasiteetti tulee vastaan.

– Sahalinjassa on DX-varaus, jonka ansiosta linjan nopeutta voidaan nostaa ja pyörösahan leikkuuleveyttä kaventaa. Leikkuuleveyttä kaventamalla aikaansaadaan joko parempi saanto tai pidempi terienvaihtoväli. Koskisen tapauksessa tämä tarkoittaisi jopa 200 000 kuutiometrin tuotannonlisäystä. Tehokkuutta voidaan kasvattaa myös lisäämällä sekä pelkkasahaan että jakosahaan molempiin yhdet pyöröteräyksiköt.

Linjan nopeus on maksimissaan 180 metriä minuutissa, mutta DX:n käyttöönoton jälkeen nopeus voi nousta jopa 230 metriin minuutissa. Suurimpia nopeuksia ei kuitenkaan ole ainakaan vielä tarkoitus tavoitella, sillä Koskisen linja on tarkoitettu järeämmän puun sahaukseen.

– Ainakin vuoden 2023 loppuun saakka sahata vain suuriläpimittaista tukkia, toteaa Koskisen sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Enemmän valinnanvaihtoehtoja

Linjan muuttuva-asetteisuus yhdistettynä optimoituun tuotannonsuunnitteluun avaa myynnin näkökulmasta täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Tukkioptimoinnin ansiosta yhä enemmän tuotteita saadaan ohjautumaan jalostukseen ja esimerkiksi sahojen ainainen päänvaiva sivulautojen suhteen helpottaa.

– Aiemmin sivulautoja ei ole voitu optimoida, eikä 3-metristä tukkia sahata. Nyt nämä rajoitteet poistuvat ja erityisesti päämarkkinallamme Japanissa, missä 3-metriset tuotteet ovat kysyttyjä, asiakkaille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja.

Asiakkaille uusi saha merkitsee uudenlaisten tuotteiden lisäksi myös entistä parempaa laatua.

– Tuotteiden mittatarkkuus ja tekninen laatu paranevat. Esimerkiksi suoruus paranee, koska siirrymme kuivauskuormissa 11 kuivausriman käyttöön. Volyymien kasvaessa ja häiriöiden vähentyessä myös toimitusvarmuus paranee, Sneck toteaa.

Sahan muuttuva-asetteisuus ja monipuolistuvat mahdollisuudet tuovat mukanaan myös positiivisen ongelman Koskiselle.

– Tuotannonsuunnittelu on mietittävä uudelleen ja saatava myynti ja tuotanto osumaan kohdakkain. Tämä vaatii toki harjoittelua, mutta meillä on jo hyvät resurssit käytössä, Sneck toteaa tyytyväisenä.