Hyvinvoiva ympäristö

Raaka-aineen tarkka hyödyntäminen on puuta käyttävien tehtaidemme ja puunmyyjän yhteinen etu. Hankitusta puusta Koskisen jalostaa puutuotteiksi n. 60 %. Loppu myydään bioenergiaksi ja kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Kestävät metsänhoitokäytännöt mahdollistavat puun hyödyntämisen myös tulevaisuudessa.

Ympäristön huomioivaa toimintaa:

  • Jäteveden määrä tuotettua m3 kohti laski 2020 vuoden 0,114 m3:sta 0,105 m3:een.
  • Sahateollisuudessa olemme korvanneet  öljykattilat biokattilalaitoksilla

Ympäristöystävällisyys on toimintamme perusta

Meillä ympäristöpolitiikassa perusajatuksena on parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa jatkuvasti.

Olemme ylpeitä saadessamme toimia suomalaisen vihreän kullan  äärellä. Ympäristönäkökohdat ovat vahvasti esillä tuotekehityksessämme ja toimittajavalinnoissamme. Minimoimme ympäristökuormitukset tuotannossa hyödyntämällä biopolttoaineita lämmöntuotannossa sekä kiinnittämällä erityistä huomiota  jätteiden lajitteluun, veden käyttöön, päästöihin ja kokonaisenergian  kulutukseen.

Yksi tavoitteistamme on olla etulinjassa käyttöönottamassa kansainvälisiä ympäristöstandardeja ja noudattamassa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Arvioimme  toimintaamme jatkuvasti varmistaaksemme toimintamme kestävyyden ja samalla myös metsänkasvun jatkuvuuden. 

Koskisen ympäristöraportin löydät materiaalipankistamme.

78%

sertifioidun puun osuus hankinnasta

98%

biopolttoaineen osuus lämmöntuotannossa

60%

hankitusta puusta Koskisen jalostaa puutuotteiksi

80%

puusta Koskisen hankkii yksityisistä metsistä