Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä tuotteesta tai toiminnosta aiheutuu. Hiilijalanjäljellä ei mitata kaikkia ympäristövaikutuksia, vaan se keskittyy arvioimaan toiminnoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Puu on uusiutuva raaka-aine joka sitoo hiiltä.

Tuotteistamme vanerille ja lastulevylle löytyy vuonna 2019 tehdyt verifioidut RTS EPD -ympäristöselosteet. Sahatavaran ja höylätavaran osalta olimme yhtenä yrityksenä mukana Sahateollisuus ry:n ja LUKE:n kanssa toteutetussa hiilijalanjäljen RTS EPD -ympäristöselosteessa.

Meillä Koskisella fossiilisen hiilijalanjäljen suurin päästölähde on materiaalit. Puuraaka-aineen päästöt ovat laskennassa nolla, mutta levytuotteiden liimat ja pinnoitteet kasvattavat hiilijalanjälkeämme. Toiseksi suurin päästölähde ovat kuljetukset, mukaan lukien puuraaka-aineen korjuun ja kuljetuksen päästöt. Kuljetuksen päästöjä kasvattavat vielä ulkomaan rahdit, jotka eivät sisälly tuotteiden ympäristöselosteisiin. Kolmanneksi suurin päästölähde meillä on tuotannossa käytetty sähkö.

Hiilikädenjälki

Puutuotteistamme suuri osa menee pitkäikäisiin käyttötarkoituksiin kuten rakennusteollisuuteen, jolloin niille muodostuu hiilikädenjälkeä. Hiilikädenjälki tarkoittaa hyötyä, jonka tuote tai palvelu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Puutuotteiden osalta tämä tarkoittaa eloperäisen hiilen varastoitumista tuotteisiin, pois ilmakehästä.

Konsernitason hiilijalanjälki on laskettu ja todennettu ISO 14067 -standardin mukaisesti vuonna 2021. Laskenta päivitetään keväällä 2023.

YksikköHiilijalanjälkiHiilikädenjälki
Saha13 803-382 927
Vaneri ja lastulevy72 308-216 815
Ohutvaneri1 022-5 114