Kehitys ja koulutus

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö

Koskisen Koulun nimissä tehtävän jatkuvan koulutuksen avulla huolehdimme ja varmistamme, että

Koulutuksemme jaetaan seuraaviin pääryhmiin:

 • Perehdyttäminen ja työnopastus 
 • Ammatillinen koulutus oppisopimuksena
  (perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)
 • Koulutus tehtäviin, joiden suoritus vaatii erityistä pätevyyttä
  (esim. ensiapu, työturvallisuuskortti, tulityökortti) 
 • Työyhteisö / organisaatiovalmennus; 
  • ryhmä- ja tiimityötaidot
  • itsensä johtaminen
 • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskoulutus
 • Koskisen Akatemia, esihenkilövalmennus

Olemme edelläkävijä työpaikalla tehtävässä oppisopimuskoulutuksessa, joka
johtaa näyttötutkintoon. Koskisen Suomen henkilöstöstä 34 % on suorittanut työn
ohessa ammatillisen tutkinnon oppisopimuksen kautta. Meillä tavoitteena onkin,
että mahdollisimman moni olisi ammattitutkinnon suorittanut alansa
ammattilainen.