Tasapuolisuus ja monimuotoisuus

Koskislaisuuden ydin näkyy arjessa muun muassa siten, että meillä on yhdenvertainen, tasa-arvoinen, oikeudenmukainen, kannustava ja avoin työyhteisö.

Tasapuolisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen on olennainen osa yrityskulttuuriamme.  Meillä jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet itsensä ja työnsä kehittämiseen. Luomme mahdollisuuksia uralla  etenemiseen sukupuolesta tai tehtävästä riippumatta.   

Meillä työelämä ja vapaa-aika pyritään järjestämään niin, että se tukee ihmisten eri elämänvaihteita ja –tarpeita. Tässä hyödynnämme erilaisia työaika- ja työskentelymuotoja.

Tavoitteena on että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka työntekijän sukupuolesta ja iästä riippumatta. Teemme tasa-arvo ja palkkakartoituksia vuosittain. 

Kiusaamisen ja kaikenlaisen syrjinnän suhteen meillä on 0-toleranssi. Työsopimusten ehdot ja työolot perustuvat tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. 

50 %

työsuhteistamme
on kestänyt yli
10 vuotta 

43,1 v

työntekijöidemme
keski-ikä

n. 25%

naisten osuus koko henkilöstömäärästä.
Naisten osuus pysyy suhteellisen vakaana vuodesta toiseen eikä vaihtelee paljonkaan ikäluokittain.