Asiakkaat, tuotteet ja palvelut

Meillä laatu tarkoittaa koko asiakaskokemusta

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Asiakkaan kokema laatu on kiinni kaikista niistä ihmisistä, jotka tavalla tai toisella ovat mukana tuotteen syntyprosessissa tai asiakasrajapinnassa. Hyvä laatu ei merkitse vain lopputuotteen laatua. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä yhteistyön toimivuuteen, tuotetoimituksiin ja lopputuotteeseen mm. NPS-mittaroinnilla.

Asiakastarpeet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa. Eri toimintojen ja prosessien yhteistyöllä sekä prosessien kehittämisellä varmistetaan, että asiakkaalle toimitetut tuotteet ja palvelut ovat sovitun laatutason mukaisia ja että ne tuotetaan kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Laatu pitää sisällään kaikki ne toiminnot, jotka tarvitaan, ennen kuin tuote on loppukäyttäjällä ja vielä siitäkin eteenpäin aina tuotteen käytöstä poistamiseen asti. Eli pystymetsästä maailmalle.

Palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, emme tyydy keskinkertaisuuteen vaan kehitämme toimintaamme ja tarjoamiamme tuotteita ja palveluita jatkuvasti. Asiakkaamme voivat luottaa tuotteidemme ja palveluidemme tasalaatuisuuteen ja toimitusvarmuuteen.

Joustava ja asiakaslähtöinen tuotantomme mahdollistaa myös erilaisten asiakaskohtaisten toleranssien ja muiden ominaisuuksien toteuttamisen sovitusti. Asiakkaillemme räätälöidyt tuotteet sisältävät monesti erilaisia raaka-aineen tai käytettävien valmistusparametrien varioimisia muusta tuotannosta tai lopullisen tuotteen toleranssien eroamista vakiotuotteesta. Lisäksi asiakaskohtaisiin ratkaisuihin sisältyy monesti vielä asiakaskohtaisia mittaus-, testaus- ja dokumentointipalveluita.

Laatuketjumme tärkein lenkki on asiakas 

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja toiveita herkällä korvalla ja tarvittaessa kykenemme nopeisiin ja joustaviin päätöksiin. Sitoudumme projekteihin ensi kontaktista ja etsimme tehokkaasti optimaalisinta ratkaisua. Käsissämme ja koneissamme puu saa miljoonia eri muotoja. Kestävän toimintamme periaatteita ovat laadukas, pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa, pitkälle kehittynyt tuotantokoneisto sekä tarkat laadunvarmistusmenetelmät.

Autamme asiakkaitamme menestymään kehittämällä heille yksilöllisiä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa heidän omaan liiketoimintaansa. Asiakkaamme arvostavat tuotteidemme ja palveluidemme korkeaa ja tasaista laatua sekä toimitusvarmuutta, asiantuntevuutta ja Koskislaista asennetta, joka heijastuu kaikkeen tekemiseemme.

Asiakkaamme ovat tärkein johtamista ja päätöksentekoa ohjaava sidosryhmä. Mittaamme asiakasuskollisuutta NPS-suosittelumittarilla.

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella asiakkaamme pitävät meitä luotettavana kumppanina, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja hyvää palvelua arvostetaan erityisesti, samaten asiakaskohtaisesti räätälöitäviä tuotteita ja toimituksia. Kehityskohteita vuonna 2021 löytyi kuitenkin mm. toimitusnopeutemme suhteen.

Tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus

Tuotekehityksessä tavoittelemme vastuullisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Tuotekehityksemme painopisteet ovat tuotteidemme pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden ja turvallisuuden parantamisessa. Teemme toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa yhteistyötä myös tuotteidemme jäljitettävyyden parantamiseksi.

Tuotteidemme ja palveluidemme toimitusketjun analysointi raaka-aineiden hankinnasta tuotteen elinkaaren loppuun on meille osa jokapäiväistä riskienhallintaa. 

Arvioimme tuotteitamme, palveluitamme sekä toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen kaikissa toiminnoissamme sekä tuotteidemme koko toimitusketjussa.

Tuotteen tiedot ja jäljitettävyys

Noudatamme tuotevaatimuksia ja -standardeja sekä eettisiä toimintaohjeita koko tilaustoimitusketjussa. Tuotteemme ja palvelumme ovat jäljitettävissä ja niiden alkuperä tiedossa. Noudatamme tuotteidemme pakkausmerkinnöissä Suomen ja EU:n lainsäädäntöä. Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi liitämme tuotteisiin vapaaehtoisia merkintöjä, jotka kertovat tuotteen ominaisuuksista ja valmistusajankohdasta. CE-tuotemerkinnästä selviää yrityksen tunnus ja laadunvalvonnan laajuus.

Tuoteturvallisuuden perustana ovat huolellinen suunnittelu ja ennakointi 

Kaikki tuotteemme ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa. Tuotevastuuseen kuuluu valmistamiemme tuotteiden hallinta kaikilla toimipaikoillamme. Täytämme kaikki viranomaisten asettamat lait ja asetukset ja tarvittaessa myös raportoimme asiakkaille tuotteita koskevia testaustuloksia. Huolehdimme myös tuotemerkinnöistä ja mahdollisista tuotteiden käyttörajoituksista. Annamme tarvittaessa asiakkaillemme koulutusta ja asiakastukea koko arvoketjussa, turvallisen käsittelyn ja käytön takaamiseksi. Teemme myös yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Tuotteidemme terveys- ja turvallisuusvaikutukset huomioidaan jo tuotteiden suunnittelun ja tuotekehitysprosessin aikana.  Pyrimme minimoimaan tuotteidemme haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta. Auditoimme vuosittain oman prosessimme vaikuttavuutta sekä kriittisimpiä toimittajiamme. Sisäinen laadunvalvontamme perustuu kansainvälisten standardien ja normien vaatimuksiin sekä asiakkaidemme asettamiin asiakaskohtaisiin vaatimuksiin. Sisäinen laadunvalvontamme on erillinen osa organisaatiotamme ja sitä valvovat akkreditoidut kolmannet osapuolet. Tarvittaessa myös välitämme testitulokset suoraan asiakkaille.

Noudatamme tuotevaatimuksia ja -standardeja sekä eettisiä toimintaohjeita koko tilaus-toimintaketjussa. Tuotteemme ja palvelumme ovat jäljitettävissä ja niiden alkuperä tiedossa. Noudatamme tuotteidemme pakkausmerkinnöissä Suomen ja EU:n lainsäädäntöä. Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi liitämme tuotteisiin vapaaehtoisia merkintöjä, jotka kertovat tuotteen ominaisuuksista ja valmistusajankohdasta. CE-tuotemerkinnästä selviää yrityksen tunnus ja laadunvalvonnan laajuus. 

Suunniteltua tuoteturvallisuutta

Auditoimme vuosittain oman prosessimme vaikuttavuutta sekä kriittisimpiä toimittajiamme. Sisäinen laadunvalvontamme perustuu kansainvälisten standardien ja normien vaatimuksiin sekä asiakkaidemme asettamiin asiakaskohtaisiin vaatimuksiin. Sisäinen laadunvalvontamme on erillinen osa organisaatiotamme ja sitä valvovat akkreditoidut kolmannet osapuolet. Tarvittaessa myös välitämme testitulokset suoraan asiakkaille.

Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi liitämme tuotteisiin vapaaehtoisia merkintöjä, jotka kertovat tuotteen ominaisuuksista ja valmistusajankohdasta. 

CE-tuotemerkinnästä selviää yrityksen tunnus ja laadunvalvonnan laajuus. Noudatamme yhtiössä ISO 9001 –laatustandardia, ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusstandardia ja ISO 14001 – ympäristöstandardia. Lisäksi  noudatamme ISO 26000 –vastuullisuusstandardin linjauksia.