Metsänomistajat

Pitkäjänteisyys kuvaa suhteitamme metsänomistajiin

Haluamme toimia puunhankinnassa reilusti, pitkäjänteisesti ja kestävän metsänhoidon periaatteita kunnioittaen. Oma hankintahenkilöstömme ja kumppaniverkostomme tekee tiivistä yhteistyötä metsänomistajien kanssa. Puukauppa ja metsänhoito ovat metsänomistajalle tärkeitä asioita ja niiden tulee sujua varmasti ja kitkattomasti.

Tarjoamme metsänomistajille monipuoliset metsänhoitopalvelut metsän jokaiseen vaiheeseen. Räätälöimme palvelut asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Säännöllisesti puuta meille myyville metsänomistajille tarjoamme merkittäviä puukaupan kumppanuusetuja.

Koskisen puukauppakumppaneina on kymmeniätuhansia yksityisiä metsänomistajia, joita Suomessa on n. 600 000. Enemmistö metsänomistajista on vielä haja-asutusalueilla asuvia pariskuntia, eläkeläisiä ja perikuntia, mutta trendi on vähitellen muuttumassa metsien siirtyessä nuoremmille sukupolville. Tavoitteenamme on ennakoida puun hankinnassa myös tulevien metsänomistajien tarpeet.