Sponsorointi ja tukitoiminta

Tukitoimintamme keskiössä ovat nuoret

Tukitoimintamme kantavana ajatuksena on tukea toimintaa tai yhteisöjä, jotka edesauttavat yhtiömme jatkuvuutta sekä työntekijöidemme  työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.

Haluamme olla mukana rakentamassa kumppanuuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja  olemme nyt tiivistäneet tukitoimintamme kolmen pääteeman ympärille: 

  • Tulevaisuuden työntekijöiden osaamisen kehittäminen
  • Tulevaisuuden  työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen
  • Toimialan tutkimustyön ja siihen  liittyvien opinnäytetöiden tukeminen

Teemalla ”tulevaisuuden työntekijät” tuemme Kärkölän yläkoulua sekä Metsä- ja puualanopiskelijoita stipendien muodossa. Lisäksi tuemme tapauskohtaisesti  alan koulutuksen lopputöitä tai väitöskirjan tekoa.

Teemalla ”hyvinvoivat nuoret” tuemme nuorisoliikuntaa valikoitujen  kohteiden osalta.

Näytä sivu