Yhteisösuhteet ja verkostot

Aktiivisena toimijana yhteiskunnassa

Koskisen on suomalainen ja paikallisesti näkyvä työnantaja Järvelässä ja Hirvensalmella. Lisäksi meillä on toimintaa myös Puolassa. Tehtaidemme sijaintipaikkakuntien paikallisyhteisöt ovat merkittävässä asemassa muun muassa hyvien työntekijöiden löytämisen ja pysyvyyden kannalta. Ylläpidämme aktiivisesti yhteyksiämme paikallisiin yhteisöihin.

Tavoitteenamme on myönteisen yhteistyön aikaansaaminen ja ylläpitäminen sidosryhmiemme suuntaan. Olemme kartoittaneet merkittävimmät sidosryhmämme ja vaikutuskanavamme. Aktiivisuuttamme verkostoissa ohjaavat strategia ja paikalliset tarpeet. Tukitoiminnassamme on myös huomioitu pitkän aikavälin strateginen tarkastelu.

Toimimme yhteiskunnassa aktiivisena kouluttajana. Sisäisissä koulutustilaisuuksissa hyödynnämme tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisten verkostojen edustajia. Edunvalvontatoimintamme tapahtuu pitkälti aktiivijäsenyyksiemme kautta. 

Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä Kärkölän kunnan kanssa, esim. alueen houkuttelevuuden parantamiseksi sekä yhteistyöprojekteja alan oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.

Koulutusyhteistyökumppaneitamme:

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Aalto- ja LUT-yliopistot
 • Koulutuskeskus Salpaus

Verkostoituminen auttaa pysymään ajan tasalla toimintaympäristön muutoksista

Olemme aktiivisesti mukana usean eri järjestön toiminnassa. Verkostoitumisen avulla pystymme kehittämään oppimistamme sekä innovoimaan ja vuorovaikuttamaan muiden toimijoiden kanssa.

Olemme jäsenenä seuraavissa verkostoissa:

 • Perheyritysten Liitto (PL)
 • Sahateollisuus Ry
 • European Organisation of the Sawmill Industry
 • European Panel Federation (EPF)
 • European Federation of the Plywood Industry (FEIC)
 • Puuinfo
 • Puumiesten liitto Puumiehet Ry
 • Suomen Yrittäjät