Olennaisuus ja sidosryhmät

Haluamme huomioida toimintamme vaikutukset kaikkiin sidosryhmiin. Sidosryhmien kuunteleminen ja huomioiminen päätöksenteossa on meille  tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. 

Tavoitteenamme on tuottaa sidosryhmillemme  lisäarvoa kestävällä tavalla arvoketjun kaikissa vaiheissa ympäristö-, sosiaaliset-  ja talousnäkökohdat huomioiden. 

Lähtökohtanamme sidosryhmädialogille on arvoketjun  kannalta merkittävimpien sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen, unohtamatta kuitenkaan konsernin kaikkien sidosryhmien arvoa.