Kierrätys

Jätemäärän vähentämiseksi pyrimme tarkkaan lajitteluun, jonka avulla sekajätteen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena. Jätteiden lajittelu säästää luonnon lisäksi myös kustannuksia.

Tavoitteena jätemäärän ja erityisesti sekajätteen vähentäminen

Jätemäärän vähentämiseksi pyrimme tarkkaan lajitteluun, jonka avulla sekajätteen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena. Jätteiden lajittelu säästää luonnon lisäksi myös kustannuksia. Kierrätettävistä ja hyödynnettävistä jätejakeista erilliskeräämme mm. pahvi-, paperi- ja metallijätteen, sahatavaran suojahuput (PE-muovikalvo) sekä sähkö- ja elektroniikkaromun.

Yhtiötason tavoitteisiin ja toteumaan pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

Pyrimme vähentämään vaarallisen jätteen määrää

Toiminnassamme syntyvä vaarallinen jäte toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn Fortumin laitoksille Riihimäelle. Toiminnassamme syntyviä, vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja jakeita ovat mm. liimajäte, öljyjäte, loisteputket ja akut.

Vähemmän jätettä ja päästöjä

Huolehdimme tuotannossa syntyvien jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Seuraamme jatkuvasti syntyvien jätteiden määrää ja teemme toimenpiteitä vähentääksemme sekajätettä.

Aikaisempina vuosina tehdyt suuret investointimme energiantuotantoon ja päästöjen vähentämiseen ovat vaikuttaneet yhtiön kokonaispäästöihin huomattavan paljon. Bioenergiaa käyttävien kattilalaitosten ansiosta biopolttoaineesta tuotetun lämpöenergian määrä on noussut 2000-luvulla 74 prosentista yli 95 prosenttiin.

Suurin osa tuotteistamme ja paketointimateriaaleistamme ovat kierrätettäviä. Huolehdimme myös tuotteidemme ympäristöystävällisyydestä ja siksi olemme etulinjassa toteuttamassa kansainvälisiä sopimuksia.