Kiertotalous

Koskisen kiertotalouden kuvaus perustuu EllenMacArthurin säätiön -malliin, joka on Suomessa tuttu esimerkiksi Sitran toiminnasta.

Kiertotalous

Koskisen kiertotalouden kuvaus perustuu EllenMacArthurin säätiön -malliin, joka on Suomessa tuttu esimerkiksi Sitran toiminnasta. Kiertotalousajattelussa sekä materiaalien ja energian tuhlaaminen, että jätteiden syntyminen on minimoitu ja teollisuuden kiertoja tarkastellaan tiiviisti yhdessä luonnon kiertokulkujen kanssa.

Koskisen liiketoiminnassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyrimme käyttämään viimeistä lastua myöten hyödyksi kaiken puun, mitä metsästä tuomme tehtaille. Esim. metsässä syntyvät hakkuutähteet hyödynnämme energiapuuna mm. lähellä sijaitsevien voimalaitosten käyttöön ja höyläyksessä syntyvä kutterilastu toimitetaan pellettituotantoon.