Turvallisuus

Haluamme luoda turvallisen, viihtyisän, terveyttä edistävän ja kestävän työyhteisön. Kiinnitämme erityistä huomiota ergonomiaan raskaissa työvaiheissa, edellytämme suojavarusteiden käyttöä tuotantotiloissa ja varmistamme turvallisen liikkumisen tehdasalueilla.

Turvallisesti töissä

Haluamme luoda turvallisen, viihtyisän, terveyttä edistävän ja kestävän työyhteisön. Kiinnitämme erityistä huomiota ergonomiaan raskaissa työvaiheissa, edellytämme suojavarusteiden käyttöä tuotantotiloissa ja varmistamme turvallisen liikkumisen tehdasalueilla.

Panostamme työhyvinvointiin tukemalla henkilöstön liikuntaa Smartum-tuella sekä tarjoamalla laajan työterveyshuollon.

Kannustamme henkilöstöä mukaan turvallisuuden kehittämiseen palkitsemalla hyvistä turvallisuusaloitteista. OHSAS 18001 –standardi pitää huolen työterveytemme ja -turvallisuutemme tasosta.

Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen työpaikan

Työturvallisuus ja sen kehittäminen kuuluvat kaikkien työntekijöidemme jokapäiväiseen toimintaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja asennettamme saavuttaaksemme 0-tapaturmaa päämääräämme.  Olemme aloittaneet matkan kohti tätä päämäärää ymmärtäen, että matkaa tavoitteeseen on vielä jäljellä. Tiedämme kuitenkin päämäärän olevan saavutettavissa ja sen eteen teemme nyt ja tulevaisuudessa suunnitelmallisesti turvallisuustyötä.

Suunnitelmalliseen turvallisuustyöhömme kuuluu monialueinen keskittyminen sekä ennakoivaan että korjaavaan turvallisuustyöhön. Ennakoivassa turvallisuustyössä pyrimme estämään vaaratilanteiden, poikkeamien ja työtapaturmien syntymisen sekä huomaamaan myös positiiviset turvallisuusasiat. Tähän liittyvät esim. riskien arviointi, turvallisuushavainnot sekä henkilökunnan jatkuva kouluttaminen. Koko henkilökuntamme suorittaa työturvallisuuskorttikoulutuksen. Korjaavassa turvallisuustyössä poistamme välittömästi työympäristöstämme havaitut ja löydetyt vaaran aiheuttajat sekä tutkimme järjestelmällisesti mistä ne ovat aiheutuneet.

Turvallisuutta mittaamme sekä ennakoivan että korjaavan turvallisuustyön osalta. Ennakoivan turvallisuustyön tärkeimpiä mittareita ovat mm. turvallisuushavaintojen lukumäärä sekä tehtyjen työpaikkatarkastusten laajuus. Korjaavassa turvallisuustyössä seuraamme mm. tehtyjen toimenpiteiden nopeutta ja vaikuttavuutta. Työtapaturmissa ensisijaisena mittarina käytämme LTA¹-seurantaa, yksi tai useampi sairauspoissaolopäivä miljoonaa työntuntia kohden. LTA¹-seuranta on kansainvälisesti yhdenmukainen seuranta ja sen avulla työturvallisuutemme seuranta on selkeää ja läpinäkyvää toimintaa.