7.3.2022

Koskisen mukana Mahdollisuuksien metsä -kampanjassa

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 1.3.2022 STT-Infon sivulla.

Metsäala työllistää monipuolisesti eri koulutusalojen osaajia – alan ammattilaiset jalkautuvat kouluille kertomaan uramahdollisuuksista.

Metsäteollisuuden uravaihtoehtoja esittelevä Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja tavoittaa yläkoululaisia jo yhdeksättä kertaa. Maaliskuussa järjestettävään kampanjaan on ilmoittautunut mukaan noin 300 koulua eri puolilta Suomea.

Metsäteollisuuden yhteisen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta nuorten keskuudessa. Kevään aikana toteutettavassa kampanjassa metsäalan ammattilaiset kertovat 8.-luokkalaisille alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista, vastuullisuudesta sekä puusta valmistettavista tuotteista. Kampanjassa on toista kertaa mukana myös lukioita, joissa vierailee alan korkeakouluopiskelijoita.

Koulukampanjan ydinviesti on, että metsäalalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaavia työntekijöitä ja alalla pääsee kehittämään kestäviä ratkaisuja uusiutuvasta raaka-aineesta. Kouluissa vierailevat lähettiläät työskentelevät metsäalalla hyvin erilaisissa tehtävissä tehdastuotannosta ylimpään johtoon.

– On hienoa, että kampanja innostaa vuodesta toiseen hyvin laajan joukon erilaisista taustoista tulevia metsäalan työntekijöitä ryhtymään lähettiläiksi. Omakohtaiset tarinat antavat oppilaille monipuolisen käsityksen siitä, mitä kaikkea alalla pääsee tekemään. Mikä parasta, kouluvierailut ovat palautteen mukaan hyvin antoisia kokemuksia myös lähettiläille, kertoo kampanjaa koordinoiva Nina Rouhiainen Metsäteollisuus ry:stä.

Ala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia kestävän huomisen parissa

Metsäteollisuus arvoketjuineen työllistää Suomessa noin 100 000 ihmistä. Alan töissä ollaan jatkuvasti suurten kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen ja globalisaation äärellä. Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita jo nyt – ja tulevaisuudessa entistä enemmän.

Hyödyntämällä kotimaista uusiutuvaa raaka-ainetta, puuta, ja korkean luokan osaamista syntyy kestävämpiä tapoja tuottaa ja kuluttaa asioita.

– Innovaatioita ei kuitenkaan synny ilman osaavia työntekijöitä ja siksi onkin tärkeää, että metsäalalla kannustetaan nuoria hakeutumaan alalle johtaviin koulutuksiin, Rouhiainen sanoo.

Vuodesta 2013 järjestetyn Mahdollisuuksien metsä -kampanjan toteuttavat Suomen Metsäyhdistys, Puujalostusinsinöörit, Oy Botnia Mill Service, DS Smith, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Sappi Finland Oy, Stora Enso Oyj, Tervakoski Oy, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj ja Versowood Oy. Kampanjaa koordinoi Metsäteollisuus ry.

Lisätietoja: Nina Rouhiainen, viestintäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, nina.rouhiainen@forestindustries.fi 040 190 3889

Kampanjan sivusto: www.mahdollisuuksienmetsa.fi

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world’s largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe’s largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry’s multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.