8.7.2022

Tukkienkäsittelyn urakointisopimus solmittu

Koskisen Oy ja kokkolalainen Oy Adolf Lahti Yxpila Ab ovat solmineet heinäkuussa 2023 voimaan tulevan jatkosopimuksen Koskisen Oy:n Järvelän tuotantolaitoksia koskevan raakapuun käsittelyn osalta. Uusi sopimus käsittää kaiken raakapuun käsittelyn Koskisen Oy:n Järvelän toiminnoissa. Kesällä 2023 käynnistyvän Koskisen Oy:n uuden sahan myötä Adolf Lahti tulee vastamaan näin myös Tehdastien alueelta Mäntsäläntien alueelle tapahtuvasta lajitellun tukkipuun kuljetuksesta sekä Mäntsäläntielle nousevan uuden sahan raaka-aine käsittelystä.  Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on toiminut Tehdastien tukkikenttäoperaattorina helmikuusta 2019 alkaen. Uuden solmitun sopimuksen myötä Adolf Lahti tulee tekemään yli 2 miljoonan euron investoinnit konekalustoonsa, jotta häiriötön tuotannon mukainen raaka-aineen syöttö turvataan palvelulupauksen mukaisesti.

”Olemme alusta alkaen pitäneet Koskisen Oy:n kanssa yhteistyötä antoisana ja vastavuoroisena. Kesällä 2023 valmistuvan Koskisen uuden sahan myötä pystymme laajentamaan kehittyvän Koskisen sahateollisuuden myötä yhteistyötämme, minkä koemme selkeäksi tunnustukseksi ja luottamuksen osoitukseksi molemmin puolisesta toimivasta yhteistyöstä sekä henkilökuntamme ammattitaidosta Järvelässä”, toteaa Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n toimitusjohtaja Pekka Pöllänen.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab kuuluu KWH Logistics liiketoimintaryhmään ja  se on monipuolinen teollisuuslogistiikkayritys, jolla on laaja n 300 koneen konekanta. Yritys tarjoaa logistiikka- ja konepalveluratkaisuja teollisuudelle, satamaoperaattoreille ja kaupalle sekä raskaiden koneiden huolto- ja korjaamopalveluita. Oy Adolf Lahti Yxpila Ab toimii lähes 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja työllistää tällä hetkellä yli 100 henkilöä, Järvelään tullaan vuoden 2023 aikana rekrytoimaan noin viisi uutta kuljettajaa.