Materiaalitehokkuus

Panostamme ympäristöön

Energian käyttöömme liittyvät olennaisesti energiatehokkuuteen panostaminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen. Energiatehokkuuden osalta olemme liittyneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. 

Järvelän tehtaidemme lämpöenergia tuotetaan kumppanin omistamilla pää- ja varakattilalaitoksilla. Pääkattiloiden polttoaineena käytetään pääasiassa toimintamme sivutuotteena syntyviä biopolttoaineita. Varakattiloissa käytetään polttoöljyä. Osa tuotetusta lämpöenergiasta myydään tehdasalueen ulkopuolelle kaukolämpönä.

Tavoitteena meillä on energiatehokkuuden jatkuva parantaminen.
Tuotantoyksiköiden yhteenlaskettujen tuotantomäärien suuruus vaikuttaa myös energiankulutuksen tehokkuuteen. Energiankulutuksen vähentämiseksi työntekijöitämme on ohjeistettu mm. välttämään koneiden tyhjäkäyntiä ja sammuttamaan laitteet ja valot, joita ei käytetä.

Koskisen energiankäytön jakaumaan, vedenkulutukseen, jätevesimääriin, päästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin voi tutustua Koskisen ympäristöraportissa, joka on ladattavissa materiaalipankissamme.

Tavoitteita

  • Kokonaisenergiankulutus vähentäminen – 7,5 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna (energiatehokkuussopimuksen tavoitteet)
  • Jäteveden määrän vähentäminen: Jäteveden määrä enintään 0,155 m3 / tuotettu-m3 ja enintään 78 400  m3/vuosi
  • Biopolttoaineiden osuus lämmöntuotannosta vähintään 98 %

Toteutumia

  • Kokonaisenergiankulutus on kasvanut  21,6 % vuoden 2015 tasoon verrattuna

  • Jäteveden määrä 0,105 m3 / tuotettu m3 ja kokonaisjätevesimäärä 62 925 m3


  • Biopolttoaineiden osuus lämmöntuotannosta 97,7 %