Luomme paikallista hyvinvointia

Koskisen on Päijät-Hämeen yksi suurimmista teollisista työnantajista. Teemme läheistä yhteistyötä useiden korjuu-, kuljetus- ja teollisuudelle palveluita tuttavien yritysten kanssa. Noin 900 koskislaisen lisäksi työllistämme välillisesti noin 4000 henkilöä.

Meillä on pitkät perinteet henkilöstömme kouluttamisessa ja tarjoamme vuosittain lähes sata kesätyöpaikkoja nuorille. Kannustamme tehdaspaikkakunnilla nuoria liikkumaan ja tuemme alan opiskelijoita.

Verojalanjäljellä kuvaamme toiminnastamme yhteiskunnalle kertyviä veroja. Julkaisemalla verojalanjälkemme haluamme edistää läpinäkyvyyttä vastuullisuusasioissa. Verojalanjälkemme muodostuu tuloverojen lisäksi muista yrityksen toimintaan liittyvistä veroista ja veroluontoisista maksuista. Koskisen konsernilla ei ole mitään kytköksiä veroparatiisiyhtiöihin eikä myöskään erillistä verostrategiaa. Vastuu veroasioista on konsernin talousjohdolla.

Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Konsernin henkilöstöstä 90 % asuu Suomessa ja maksaa veronsa suomeen.

Verojalanjälkemme

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT
VEROLUONTEISET MAKSUT

(Sos.turva-, työttömyysvakuutus-, Tyel,
tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut)

9,8 M€

PALKOISTA TEHTÄVÄT
ENNAKONPIDÄTYKSET

7,3 M€

VÄLITTÖMÄT VEROT

9 M€

MUUT VEROT
(Ajoneuvo-, sähkö-, polttoöljy-, ostolämpö-, kiinteistö- ja varainsiirtoverot)

0,5 M€

ARVONLISÄVEROT, NETTOTILITETYT

16,1 M€

AVUSTUKSET
(Esim. oppisopimuskorvaukset, Business Finland ja innovaatiokeskuksen avustukset)

0,2 M€