Vastuullisuusteemat – Teemme parempaa huomista

Vastuullinen johtaminen tarkoittaa meillä Koskisella käytännössä arvojemme mukaista johtamista. Arvomme juontavat juurensa pitkästä  historiastamme, asenteestamme työhön ja tavastamme toimia kaikkien sidosryhmiemme suuntaan.

Haluamme olla luotettava, kotimainen ja kasvollinen kumppani. Toimintaamme ohjaa pitkäjänteinen ajattelu. Toimintaamme ohjaavat ISO 9001 laatustandardi, ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusstandardi ja ISO 14001 – ympäristöstandardi. Lisäksi  noudatamme ISO 26000 –vastuullisuusstandardin linjauksia.

Kolme vastuullisuuden pääteemaamme pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen viiteen teemaan

3. Terveyttä ja hyvinvointia 
Olemme sitoutunut työnantaja, panostamme henkilöstön hyvinvointiin, turvallisuuteen ja osaamisen kehittämiseen mm. oppisopimuskoulutusta aktiivisesti hyödyntämällä. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Kun henkilöstö voi hyvin, ovat myös edellytykset kannattavalle,  tuottavalle ja pitkäikäiselle toiminnalle varmalla pohjalla.

8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu 
Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä salli syrjintää tai lapsityövoiman käyttöä missään muodoissa. Edellytämme vastaavaa toimintaa  myös yhteistyökumppaneiltamme. Haluamme edistää tasapuolisuutta, monimuotoisuutta ja turvallista työympäristöä.

9. Kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien  tukeminen
Ympäristöstä huolehtiminen on meille kunnia-asia. Seuraamme säännöllisesti energian ja veden kulutustamme, ja pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvien päästöjen määrän.

15. Maanpäällinen elämä 
Toimintamme edellyttää kestävän metsänhoidon periaatteiden noudattamista. Panostamme ympäristöystävällisten raaka-aineiden käyttöön tuotekehityksessämme ja hyödynnämme käyttämämme puuraaka-aineen maksimaalisesti. 

17. Yhteistyö ja kumppanuus 
Tarkoittaa meille läheistä yhteistyötä laajan kumppaniverkostomme kanssa.

Vastuullisuuden pääteemat toimivat runkona vuosittaisille toimintasuunnitelmille.