17.12.2021

Koskisen yrityskohtaisessa TES-neuvotteluissa neuvottelutulos

Koskisen Tehdastie

Puunjalostusyhtiö Koskisen syksyllä aloittamat yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron kanssa ovat johtaneet neuvottelutuloksen syntymiseen. Uusi yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu ajalle 1.1.2022 – 31.12.2025.

Nyt tehty neuvottelutulos takaa työrauhan ja sama sopimus koskee sekä tuntipalkkaisia työntekijöitä että kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä saha- ja levyliiketoiminnoissa. Sopimuksen piirissä on noin 600 henkilöä.

Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja sopimuspöydässä löytyikin rohkeutta tehdä aivan uudenlaisia toteutuksia. Uusi sopimus luo edellytykset lähempänä yritystä tapahtuvalle sopimiselle. Henkilöstön ja työnantajan yhteistyö laajenee entisestään, kun pääluottamusmies tulee laajennetun johtoryhmän jäseneksi ja koko henkilöstö pääsee jatkossa valitsemaan edustajansa sopimukseen sidottujen yhdistysten jäsenistä.

”Uusi sopimus kirjoitettiin kokonaan puhtaalta pöydältä uusin ajatuksin. Yhdistämällä kaksi yli 80 sivun työehtosopimusta olemme pystyneet luomaan selkeämmän ja yksinkertaisemman mallin, joka on nyt puristettu 40 sivuun.”, toteaa Koskisen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Luomalahti.

”Sopimuksessa on mukana sopivalla tavalla uutta ja vanhaa. Työntekijän näkökulmasta sopimus vastaa työehtojen puolesta voimassa olevaa mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta turvaten samalla ostovoiman myönteisen kehityksen”, sanoo Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen.

Sopimukseen sisältyy henkilöstölle uutena elementtinä muuttuva tulospalkkio sekä laajennetut mahdollisuudet palkallisiin perhevapaisiin. Uusi sopimus kannustaa myös koulutukseen palkitsemalla tutkinnoista aikaisempaa kattavammin. Lisäksi sopimus mahdollistaa myös työajan joustavamman toteutukseen ja ulkopuolisen työvoiman käytön.

Nyt saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallituksissa.

Lisätietoa:

Minna Luomalahti, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Koskisen
040 5534 332, minna.luomalahti@koskisen.com

Jyrki Alapartanen, Puutuotesektorin johtaja, Teollisuusliitto
040 587 7563  jyrki.alapartanen@teollisuusliitto.fi