3.4.2023

Entistä tarkempaa laadutusta

Loppuvuodesta 2022 Koskisen rakennesahatavaralle myönnettiin JAS 600 –sertifiointi, joka mahdollistaa jatkossa uusien tuotteiden kaupan Japaniin. Sertifioinnin säilyttääkseen yritys on sitoutunut jatkuvaan laadunvalvontaan.

JAS on Japanin maa-, metsä- ja kalatalousministeriön laatima japanilainen kansallinen standardi, jota käytetään useissa eri tuoteryhmissä kuten elintarvikkeissa, luomutuotteissa ja metsätaloustuotteissa. Metsätaloustuotestandardeja on yhteensä 11, esimerkiksi hirrelle, vanerille ja sahatavaralle.

– JAS on tapa todentaa, että tuote vastaa maan sille asettamia kriteerejä, selventää Koskisen vientipäällikkö Juha Virmiala ja jatkaa; Puutavarassa sitä hyödynnetään muun muassa mitoituksessa ja se antaa suuntaviivat suunnittelulle.

Sertifiointiprosessi käynnistyi Koskisella keväällä 2022 ja lokakuussa yhdysvaltalainen tarkastuslaitos Timber Product Inspection TP myönsi sertifioinnin. Olennainen osa prosessia on yrityksen laatukäsikirja, jossa kuvataan muun muassa tuotannon työntekijöiden osaamista, tuotannon työvälineitä ja laadunvalvontaa. Tämän vuoksi höyläämön mittalaitteet muun muassa kalibroitiin ja henkilökunta osallistui tarkastuslaitoksen järjestämään päivän mittaiseen koulutukseen.

– JAS:ssa on pohjalla yhdysvaltalainen lujuuslajittelusääntö numero kaksi. Olemme aiemmin tehneet pieniä määriä tuotteita Yhdysvaltain markkinoille, joten meillä oli sen osalta jo valmista osaamista, kertoo Koskisen höyläämön tuotannonsuunnittelija, sisäisestä laadunvalvonnasta vastaava Jere Kylökäs.

Laatukäsikirjan ja samalla myös sertifikaattihakemuksen laatimisesta vastasi Juha Virmiala. Hänen mukaansa JAS muistuttaa perushengeltään visuaalista lujuuslajittelua, joka asettaa tietyt vaatimukset muun muassa oksakoolle, mittapoikkeamille ja värivioille.

– Japanilaisissa rakennuksissa on paljon näkyviä puupintoja ja visuaalisuus on tärkeää niin rakenteissa kuin pinnoissakin. Suomalainen vaalea puuraaka-aine miellyttää japanilaista silmää ja JAS varmistaa, että myös muut visuaalisen laadun vaatimukset täyttyvät.

Kappale kappaleelta

Laadunvalvonta on tärkeä osa sertifioinnin säilyttämistä. Ulkopuolisen auditoijan vuotuisten tarkastusten lisäksi yrityksen on sitouduttava sisäiseen laadunvalvontaan. Höylän mittalaitteiden säännöllisen tarkastuksen ja siitä laadittavan pöytäkirjan lisäksi valmiille tuotteille tehdään pistotarkastus 20 päivän välein. Yhden päivän aikana tarkastettavia eriä on yhdestä kahteen ja yhden tuotteen tarkastukseen kuluu parisen tuntia.

– Otamme paketeista 200 puutavarakappaletta, käymme ne kappale kappaleelta läpi ja tarkastamme, että laatu vastaa manuaalia, tuotannonsuunnittelija Kylökäs kuvaa.

Sertifioinnin piirissä olevia tuotteita on yhteensä kuusi ja jokaiselle tehdään omat tarkastuksensa. Tällä hetkellä sisäisestä laadunvalvonnasta vastaa kaksi työntekijää, jonka lisäksi kolmas henkilö osallistuu tarkastuksiin opiskelumielessä.

– Harvemmin mitään muuta tuotetta tarkastetaan noin perinpohjaisesti. Jo nyt silmä on harjaantunut huomaamaan höylän poikkeamia ja sen, mikäli säädöissä on jotain korjattavaa, Kylökäs toteaa.

Vaikka sertifiointiin liittyvä laadunvalvonta onkin tuotannon näkökulmasta melko työläs, uskoo vientipäällikkö Virmiala JAS:n lisäävän Koskisen myyntimahdollisuuksia Japanin markkinoilla.

– Aiemmin maahan on viety pääosin genbania ja tiettyjä höylättyjä tuotteita, mutta nyt JAS mahdollistaa myös sellaisten tuotteiden viennin, joiden kauppa ei ilman JAS:a ole ollut mahdollista.

Lisätietoja:

Juha Virmiala

Juha Virmiala

Vientipäällikkö

+358 40 577 5451

juha.virmiala@koskisen.com