26.8.2020

Aliniityn tilalla on vapaus kasvaa

Muutaman kilometrin päässä Koskisen tehdasalueesta Kärkölässä sijaitsee Aliniityn tila, jonka mailla laiduntaa jos jonkinlaista erikoisempaa nelijalkaista. Tilallisilla, Tomi Kivistöllä ja Jaana Tolosella on lämmin suhde niin eläimiinsä kuin Koskiseenkin, mutta jälkimmäisestä yhteydestä lisää vähän myöhemmin.

Luomua ja lajinomaista elämää

Aliniityn tilalla on kolmea alkuperäisrotua: ylämaankarjaa, joka on skotlantilainen naudan alkuperäisrotu,  unkarilaisia Mangalitza-villasikoja sekä Texas Longhorn -nautoja, jotka ovat Kolumbuksen Amerikan mantereelle aikoinaan viemien nautojen jälkeläisiä. Tomi ja Jaana aloittivat tilan pidon pitkäkarvaisten ylämaannautojen kasvatuksella vuonna 2013. Vuonna 2015 tulivat ensimmäiset veikeät Mangalitzat ja komeasarviset Texas Longhornit puolestaan vuonna 2017. 

Aliniityn tilalla naudat elävät ulkona vuoden ympäri metsä- ja peltolaitumillaan, mikä antaa eläimille mahdollisuuden lajinomaiseen elämään. Talvet naudat viettävät talvilaitumella syöden ainoastaan tilan omia kesällä korjattuja nurmirehuja. Aliniityn tila on luomutila, joten kaikki Aliniityn kasvit ja eläimet ovat sertifioituja luomutuotteita.

Jokaisella naudalla on oma nimi, jonka se tunnistaa. Nimen lisäksi naudoilla on myös selvästi omanlainen luonteensa. Kesyt lehmät jolkottelevatkin tottuneesti tervehtimään laitumelle tulevia hoitajiaan. Innokkaimmat puskevat heti hakemaan rapsutuksia. Tomin ja Jaanan päivittäisiin rutiineihin kuuluu mm. eläinten hyvinvoinnin tarkastaminen. Eläinten kanssa vaihdetaan kuulumiset yleensä juuri rapsutuksin olivat ne sitten nautoja tai villasikoja.

Kohtaaminen Koskisella

Sekä Tomi että Jaana ovat työskennelleet Koskisella. Jaana työskenteli 18 vuotta tuotekehityksessä vanerilla. Tomi puolestaan ehti työskennellä Koskisella 30 vuotta, aloittaen lukioikäisenä ja viimeisimpänä projekti-insinöörinä vanerin investointiryhmässä kartoittamassa uusia linjoja ja koneita. Koskisella pari myös aikoinaan kohtasi toisensa. 

Alkuun tilan hoitaminen meni oman työn ohessa, mutta vuoden 2019 lähestyessä eläimiä alkoi olla jo niin paljon, että Tominkin oli siirryttävä pois palkkatyöstä. Jaana oli lopettanut Koskisella paria vuotta aikaisemmin. 

Kummallakaan ei ollut varsinaisesti taustaa maanviljelystä tai karjanhoidosta, mutta Tomi ja Jaana eivät koe sitä haitaksi – päinvastoin. Sekä Tomi että Jaana sanovatkin saaneensa Koskisen vuosien aikana kokemusta pyörittää yritystoimintaa kannattavasti, visioita ja strategioita silmälläpitäen. Työkokemus Koskiselta on myös tuonut tilanpitoon tietynlaista tottuneisuutta esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen käyttöön. Tomi toteaa lisäksi Koskisen vuosien kerryttäneen erityisesti asiakaspalveluasennetta. 

Lempeästi, hitaasti, eläimiä kunnioittaen

Aliniityn emolehmät poikivat vapaana luonnossa kevättalvella itsenäisesti, mutta samalla ollen Tomin ja Jaanan huolellisen tarkkailun alaisena. Tarvittaessa lehmät saavat apua. Tätä juttua kirjoittaessa oli vielä kolme emoa poikimatta, sonnipoikia oli ehtinyt syntyä seitsemän ja hiehoja kymmenen. Pian Aliniityn tilalla laiduntaa siis kaksikymmentä suloista vasikkaa.

Ylämaannautaemot saavat imettää vasikkansa yhdeksän kuukauden ikään. Tämän jälkeen vasikat aloittavat itsenäisen elämän toisessa laumassa. Hieholaumassa lehmävasikoista kasvatetaan uusia emoja emolaumaan. Emot elävät jopa 20-vuotiaiksi. 

Aliniityn tilan sonnit viedään teuraalle sinä vuonna, kun ne täyttävät 2,5 vuotta.Rauhassa luonnollisella ravinnolla kasvaneen ylämaankarjan liha on maukasta ja vähärasvaista sekä ravintoarvoltaan keskivertonaudan lihaa parempaa. Tomin mukaan lihan maun erottaa selvästi. 

Makuun vaikuttaa varmasti myös se, miten eläimiä kohdellaan alusta loppuun saakka. Tomi hoitaa jokaisen teuraskuljetuksen itse, eläimille tutulla kuljetusvaunulla. Tomi ja Jaana kertovat teuraustuksien olevan vaikeaa, mutta heitä kuitenkin lohduttaa tietää nautojen eläneen hyvän, lajinmukaisen elämän. “Kaikki ne on rakkaita, kun on kasvettu yhdessä”, Tomi toteaa. 

Tutustu Aliniityn tilan toimintaan:

Tilalla on www-sivut (aliniitty.com) ja Facebook-tili (https://www.facebook.com/Aliniityn-tila-684383415012062/), joita päivitetään ahkerasti.