13.5.2022

Kaikki irti tukista – tukit suoraan metsästä sahan tukkipöydälle

Koskisen tulevan sahan alkupää poikkeaa totutusta. Tehokkuuden ja joustavuuden lisäksi toteutus tähtää raaka-aineen entistä parempaan hyödyntämiseen, maksimaaliseen kapasiteettiin sekä ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Koskisen sahainvestoinnin myötä Mäntsäläntien varteen rakentuu ratkaisu, jollaista Suomesta ei vastaavassa kokoluokassa löydy. Normaalia pidemmän tukkipöydän ja välivarastopöytien lisäksi toimintamallikin poikkeaa standardista. Perinteisen tavan mukaisesti tukit on nostettu ensin autosta tukinlajittelijaan, siitä lajiteltuihin pinoihin ja jälleen pyöräkuormaajalla sahan syöttöön. Nyt rakentuvan ratkaisun ansiosta osa tukeista voidaan tuoda suoraan metsästä sahan tukkipöydälle.

– Tuotanto tehostuu ja ympäristö kiittää. Kun työkonesiirrot vähenevät, päästöjenkin määrä vähenee. Samalla siirroissa aiheutuvien tukkivaurioiden määrä laskee, toteaa Koskisen tuotantojohtaja Jaakko Huttunen.

Konseptille on haettu mallia Pohjois-Amerikan sahoilta, jossa useamman välivarastopöydän sahalinjat ovat arkipäivää. Huttunen antaa mittakaavaa toteutuksesta.

– Kun pyöräkuormaaja nostaa tukin autosta pöydälle, kulkee se 300 metrin matkan ennen kuin puu on sahan terissä. Pelkästään ensimmäisen tukkipöydän pituus on 40 metriä.

Mahdollisuus laajennukseen

Puutavaran syötöstä tukit jatkavat matkaansa muutaman käännön kautta kuorimakoneelle, jonka syöttönopeus on 180 m/minuutissa. Kuorinnan jälkeen tukin mitat tarkistetaan optimoinnin tukkimittarissa ja lajitellaan läpimitan mukaan varastopöydille.

– Uudenaikaisen tekniikan ansiosta mittaukset ja optimointi tehdään linjassa. Voimme ajaa toiselta pöydältä kiinteällä asetteella, toiselta muuttuvalla tai poikkeavalla asetteella. Tämä optimoi sahan tuotannon ja tarjoaa joustavuutta asiakastuotteiden tekoon, tuotantojohtaja selventää.

HekoTekin toimittamia välivarastopöytiä on alkuvaiheessa tulossa kaksi, mutta sahansyöttöön on jätetty optio jopa kolmelle lisäpöydälle ja toiselle kuorimolle. Samoin ensimmäisen Prologicin tukkimittarin kohdalla on tilavaraus röntgenmittarille.

– Haemme ensin kokemuksia tämän kokoonpanon toiminnasta, jonka jälkeen voimme lähteä tarvittaessa laajentamaan linjaa, Huttunen kertoo.

Jotta raaka-aine saadaan hyödynnettyä optimoidusti, vaaditaan laitteilta erinomaista suorituskykyä ja mittatarkkuutta. Toimintamallin muutos aiheuttaa luonnollisesti lisähaasteita sahan käyttäjille sekä tuotannonsuunnittelulle. Toisaalta tarjolla on myös mahdollisuuksia.

– Tarkat aseteluokat mahdollistavat pienet tukkivälit, mikä maksimoi sahalinjan kapasiteetin. Tämä antaa joustavuutta tuotantoon, mutta parantaa myös käyttösuhdetta optimoimalla saannon.