Bioenergia

Vuotuinen biopolttoaineiden toimitusmäärämme on n. 600 GWh, joka vastaa n. 300 000 m3 puuainesta. Määrä koostuu puunkorjuun yhteydessä kerättävästä metsäenergiasta ja puunjalostuksessa syntyvistä sivutuotteista.

Kaikki ostamamme energiapuu jalostetaan ja myydään eteenpäin Etelä-Suomen biovoimalaitoksille, jotka tuottavat hakkuutähteistä, energiarangasta ja sivutuotteista lämpöä ja energiaa koteihin. Myös Koskisen tuotantolaitokset hyödyntävät bioenergiaa prosesseissaan ja lämmöntuotanto tapahtuu lähes 100 % biopolttoaineilla.

Yhteystiedot

Koskisen Puunhankinta
Mäntsäläntie 64
16600 Järvelä

020 553 41

Kaisa Erola

Kaisa Erola

Hankintapäällikkö, energiapuu

044 759 4994

kaisa.erola@koskisen.com


Paula Velling

Paula Velling

Operaatioasiantuntija, energiapuu, sivutuoteoperaatiot ja viherrakentaminen

040 185 3909

paula.velling@koskisen.com