Metsäenergia

Energiapuun toimitusketju

Hakkuiden yhteydessä syntyvä energiapuu korjataan talteen kestävästi ja luontoarvot huomioiden. Pääosin korjaamamme energiapuu koostuu uudistushakkuuleimikoiden hakkuutähteistä sekä energiarangasta. Myös harvennusleimikoilta korjataan energiarankaa.

Hakkuutähteet kerätään leimikolta tienvarteen kesäkaudella muutaman viikon palstakuivauksen jälkeen ja peitellään odottamaan haketusta ja jatkokuljetusta.

Hakkuutähteet haketetaan tienvarsivarastoilta suoraan hakeauton kontteihin ja toimitetaan lämmityskauden aikana asiakaslaitoksille tai terminaaliin.

Valmiin hakkeen toimitus hoidetaan tienvarsivarastoilta tai terminaalista asiakkaalle tilausten mukaan 100% toimitusvarmuudella.

Terminaalit

Terminaalivarastoinnin avulla varmistetaan biopolttoaineiden toimitusvarmuus kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa olosuhteissa. Koskisella on käytössään Etelä-Suomessa yhdeksän terminaalia energiapuiden varastointiin.

Alkuperä ja sertifiointi

Hankkimamme energiapuu korjataan kestävästi ja sertifioinnin kriteereitä noudattaen. Asiakkaalle toimitetun tuotteen alkuperäketju on jäljitettävissä aina kannolle asti. Kaikki hankkimamme energiapuu on kotimaista.

Lataukset