25.8.2020

Puun käyttäminen raaka-aineena on ekoteko

Tiesitkö, että yhdessä kuutiossa puuta on yhtä paljon energiaa kuin 270 litrassa polttoöljyä tai että puuraaka-aine voidaan hyötykäyttää viimeistä tikkua myöten?

– Puun ekologisuudesta on edelleen olemassa paljon uskomuksia ja mutu-tietoa, vaikka aihetta on tutkittu jo varsin pitkään. Puun elinkaarianalyysejäkin on tehty jo 90-luvulta lähtien, Aalto yliopiston puunjalostustekniikan laitoksen professori Matti Kairi kertoo.

Kairin mukaan metsästä korjattu puu on luonnonmukainen raaka-aine sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä yhdessä kuutiossa kuivaa puuta on saman verran energiaa kuin 270 litrassa polttoöljyä. Sen kuivapainosta puolet on hiiltä, joka on sitonut kasvun aikana ilmasta hiilidioksidia.

– Ihmisillä on luontainen halu ja tarve säilyttää puumateriaalia mahdollisimman pitkään. Taloissa puu kestää hyvin 50-100 vuotta ja niiden perustuksia varten tehdyt vanerimuotit kestävät jopa 200 valukertaa. Kun puu tulee elinkaarensa päähän, sen voi käyttää energiaksi polttamalla.

Viimeistä tikkua myöten

Harvan raaka-aineen voi hyödyntää teollisessa käytössä yhtä tehokkaasti kuin puun, jonka sivujakeet voi hyödyntää viimeistä tikkua ja puruhiutaletta myöten.

– Esimerkiksi saha- tai vaneriteollisuudesta ylijäänyt tuore puuaines kelpaa sellun raaka-aineeksi, kuiva puuaines lämpövoimalaitosten energianlähteeksi ja kuori viherrakentamiseen. Mekaaninen metsäteollisuus on kehittänyt logistisen ketjunsa niin toimivaksi, että kallisarvoinen puu käytetään viimeisen päälle, Matti Kairi kertoo.

Kaksi viidesosaa kaikesta korjatusta puusta jalostetaan lopputuotteiksi, toiset kaksi viidesosaa menee muun teollisuuden käyttöön ja loput käytetään suoraan energiaksi, josta aiheutuu paljon hyvää monille. Samalla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Matti Kairin mukaan puut toimivat hiilinieluina, jotka varastoivat ilmassa olevan hiilidioksidin ja vapauttavat ilmaan happea.

– Metsä ei korjaamisesta kärsi, sillä jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan uusi taimi. Puun käyttö on ekoteko, kun sitä korjataan niin, että kulutus ei ylitä käyttöä.