25.8.2022

Sahateollisuuden vaikuttajakiertue Koskisella 5.9.

Sahateollisuus on Suomen neljänneksi suurin vientiteollisuuden ala ja sen rooli yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luojana on huomattava. Sahalaitokset sijaitsevat usein pienillä paikkakunnilla ja niiden alueellinen sekä paikallinen merkitys on suuri, tuovathan sahat työtä ja toimeentuloa sijaintipaikkakunnilleen. Useimmat itsenäiset sahat ovat perheyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet toimimaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Monesta muusta teollisuuden alasta poiketen sahateollisuuden tuotteiden hiilijalanjälki on pieni. Itse tuotantoprosessi on vähähiilinen ja siinä syntyvät tuotteet sitovat hiiltä toimien pitkäikäisinä hiilivarastoina. Muun muassa näiden tekijöiden vuoksi sahateollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen tulisi olla päättäjien yhteinen asia.
Sahateollisuus ry järjestää syksyllä 2022 yhdessä jäsensahojensa kanssa koko maan kattavan vaikuttajakiertueen.

Mukaan on kutsuttu keskeisiä alueellisia päättäjiä, kansanedustajia, eduskuntavaalien kärkiehdokkaita sekä median edustajia keskustelemaan sahateollisuuden merkityksestä osana aluetaloutta, suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksistä sekä suomalaisesta metsien käytöstä. Hämeen alueen vaikuttajat kokoontuvat 5.9. Koskisen sahalle.