28.4.2021

Ensiluokkaista sahatavaraa Koskiselta

Pakettihuppu uusi brändi
Tukkikenttä

Metsästä huipputuotteeksi – yksikköesittelyt jatkuvat

Kun Koskisen puunhankinta on hoitanut oman osuutensa, ottaa viestikapulan havutukkien osalta vastaan Koskisen sahateollisuus. Puunhankinnalta olemme saaneet halutun määrän halutun laatuista, kokoista ja pituista puuta oikeaan aikaan ja paikkaan Järvelään ja Kissakoskelle.

Järvelässä työstetään suuremmalla volyymilla isoja tukkeja kun taas Kissakoski on erikoistunut pieniläpimittaisiin erikoisdimensioihin pikkutukeista.

Sahateollisuudessa myynti vastaa tuotteiden myynnistä yhdessä tuotannonsuunnittelun kanssa etsien kaikille osapuolille parhaita ratkaisuja. Tärkeitä vaiheita myynnissä on puulajin, dimension, laadun, pituuksien, paketointi- ja suojaustavan sekä halutun kosteusasteen sopiminen. Erittäin tärkeitä seikkoja ovat tietysti myös hinta ja toimitusaika.

Tukin matka jatkuu tuotannon rautaisten ammattilaisten toimesta-ensimmäisenä on vuorossa tukkien lajittelu. Tukit lajitellaan halutulla tavalla läpimittojen ja pituuksien mukaan. Nykyään Järvelässä on käytössä tukkien mittaus röntgenillä, jonka avulla lajittelu ulottuu puun sisälle-tämä mahdollistaa erikoislaatujen lajittelun omiin eriinsä ennen varsinaista sahausta.

Tukit siirtyvät tuotannonsuunnittelun ohjeiden mukaan sahaukseen sahalinjalle, jossa niistä erotellaan haluttuja sydäntavara- ja sivulautadimensioita optimoiden tukin käyttö. Sivutuotteena syntyy kuorta, purua ja haketta, jotka kaikki käytetään tarkasti hyväksi eri kohteisiin. Koska tuore sahatavara ei säily, ja sen kuljettaminen on kallista, sahatavara kuivataan kanava-tai kamarikuivaamoissa. Sitä ennen tuore sahatavara on rimoitettu, jotta kuivausilma pääsee esteettömästi kulkemaan. Kuivaus kestää muutamasta vuorokaudesta jopa viikkoon halutusta loppukosteudesta ja dimensioista riippuen.

Rimoituksen ja kuivauksen jälkeen on vuorossa kriittinen vaihe-kuivan sahatavaran tasaaminen ja lopullinen laatulajittelu. Sahatavara lajitellaan haluttuihin laatuihin ja pituuksiin kauppasopimusten mukaan. Kun haluttu määrä on tullut valmiiksi, voidaan sahatavara toimittaa asiakkaalle. Toimitukset ovat pääosin täysperävaunukuljetuksilla kotimaan asiakkaille ja satamiin odottamaan edelleen laivausta vientisatamiin. Vientitoimitukset lähetetään tänä päivänä trailereilla ja konteilla. Sahatavaran lähetys on tiivistä yhteistyötä ja tiimityötä: siitä huolehtivat erityisesti myyntiassistentit, tuotannonsuunnittelu ja lähetys. Lähetyksellä on tärkeä rooli operatiivisesti toimittaa tuotteet oikea-aikaisesti.

Normaalisti sahatavaran matka jatkuu asiakkaan jatkokäsiteltäväksi. Meillä Koskisella on jo vuosikymmenien perinne jalostaa itse sahaamamme raaka-ainetta. Nykyisin Koskisella on suuri kapasiteetti jatkojalostaa sahatavaraa. Kun jatkojalosteiden kysyntä on kasvanut, me olemme sahateollisuudessa vastanneet kasvaneeseen kysyntään investoimalla uusiin höyläämöihin. Viimeisin investointi toteutettiin kesällä 2020, kun käyttöön otettiin online-höyläys, eli kuiva sahatavara voidaan yhdessä ajossa lajitella haluttuihin laatuihin, pituuksiin ja höylätä.

Jalostuksessa tuotetaan lujuuslajiteltua rakennesahatavaraa, paneleita sisä- ja ulkoverhouskäyttöön, erilaisia ympärihöylättyjä sekä muita rakentamisessa tarvittavia tuotteita, pontattuja lautoja ja lattialautoja. Myynnissä huomioitavia seikkoja tulee enemmän esimerkiksi siitä, millainen profiili tuotetaan ja miten se pakataan. Kun tuotannonsuunnittelu on teetättänyt sopimuksen mukaiset tavarat, ovat ne valmiit lähetettäväksi samalla tavoin kuin sahatavarat.

Pakettihuppu uusi brändi

Meillä jalosteet voivat saada vielä yhden ”jalostuksen”-ne voidaan joko pohjamaalata tai maalata valmiiksi maalaamossa. Yhä useampi ulkoverhouspanelierä saa ainakin pohjamaalin maalaamossa. Pohjamaali suojaa tuotetta ennen lopullista maalausta, ja antaa pintamaalille paremman tartuntapohjan. Asiakkaan niin halutessa voidaan panelit maalata valmiiksi, loppukäyttäjälle sopiviksi yhä valmiimmiksi tuotteiksi. Lippulaivatuotteina voi esimerkiksi mainita valmiiksi palosuojatun ulkoverhouspanelin tai mustaksi maalatun leveän ulkoverhouspanelin. 

Kun asiakkaiden, myynnin, myyntiassistenttien, maailmalla olevien myyntiedustajien, tuotannon ja lähetyksen yhteistyö on toiminut, olemme jatkojalostaneet ja käsitelleet lähes puoli miljoonaa kuutiometriä tukeista saamaamme sahatavaraa. Viime vuonna iso osa siitä käytettiin meillä kotimaassa, ja iso osa vietiin 43 eri maahan.

Kirjoittaja on Koskisen sahateollisuuden vientipäällikkö Timo Piispanen