16.3.2023

Koskisen tilinpäätöstiedote 2022: Koskisen ylsi ennätystulokseen vuonna 2022 – loppuvuodesta levytuotteiden kysyntä osin kompensoi sahatavaramarkkinan hiljenemistä

Koskisen Oyj pörssitiedote, 16.3.2023, kello 8.30

Koskisen ylsi ennätystulokseen vuonna 2022 – loppuvuodesta levytuotteiden kysyntä osin kompensoi sahatavaramarkkinan hiljenemistä

Tämä tiedote on tiivistelmä Koskisen Oyj:n tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/sijoittajille

Loka-joulukuu 2022 lyhyesti
• Liikevaihto laski ja oli 77,4 (92,1) miljoonaa euroa.
• Käyttökate laski ja oli 9,8 (22,9) miljoonaa euroa.
• Käyttökateprosentti oli 12,7 (24,9).
• Oikaistu käyttökate oli 10,7 (23,0) miljoonaa euroa.
• Oikaistu käyttökateprosentti oli 13,8 (24,9).
• Liikevoitto oli 7,8 (19,8) miljoonaa euroa ja oli 10,1 (21,4) prosenttia liikevaihdosta.
• Kauden tulos oli 5,0 (15,3) miljoonaa euroa.
• Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,88)

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti
• Liikevaihto kasvoi ja oli 317,7 (311,5) miljoonaa euroa.
• Käyttökate kasvoi ja oli 66,3 (62,2) miljoonaa euroa.
• Käyttökateprosentti oli 20,9 (20,0).
• Oikaistu käyttökate oli 66,6 (62,3) miljoonaa euroa.
• Oikaistu käyttökateprosentti oli 21,0 (20,0).
• Liikevoitto oli 58,2 (52,7) miljoonaa euroa ja oli 18,3 (16,9) prosenttia liikevaihdosta.
• Kauden tulos oli 46,0 (38,5) miljoonaa euroa.
• Osakekohtainen tulos oli 2,48 (2,32) euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 47,2 (48,8) miljoonaa euroa.

Osinkoehdotus
Hallituksen osinkoehdotus vuoden 2023 yhtiökokoukselle on 0,43 euroa osakkeelta.

Tulosohjeistus vuodelle 2023
Ohjeistus vuodelle 2023 on Koskisen Oyj:n 18.11.2022 päivätyn listalleottoesitteen mukainen: Koskisen vuoden 2023 liikevaihdon ei odoteta ylittävän vuoden 2022 tasoa. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 12–14 prosenttia.

Sahateollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2022 tasoon verrattuna. Levyteollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan säilyvän tai paranevan vuoden 2022 tasoon verrattuna.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12
2022
10-12
2021
Muutos % 1-12
2022
1-12
2021
Muutos %
Liikevaihto 77,4 92,1 -15,9 317,7 311,5 2,0
Käyttökate (EBITDA) 9,8 22,9 -57,2 66,3 62,2 6,5
Käyttökate (EBITDA), % 12,7 24,9 20,9 20,0
Oikaistu Käyttökate (EBITDA) 10,7 23,0 -53,5 66,6 62,3 7,0
Oikaistu Käyttökate (EBITDA), % 13,8 24,9 21,0 20,0
Liikevoitto (EBIT) 7,8 19,8 -60,3 58,2 52,7 10,4
Liikevoitto (EBIT), % 10,1 21,4 18,3 16,9
Kauden tulos 5,0 15,3 -67,2 46,0 38,5 19,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,26 0,88 2,48 2,32
Bruttoinvestoinnit 26,6 9,4
Oma pääoma / osake, euroa 5,9 9,3
ROCE-% 35,7 44,4
Käyttöpääoma, kauden lopussa 28,9 37,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 47,2 48,8
Omavaraisuusaste, % 52,7 29,5
Nettovelkaantumisaste, % -21,0 57,9

Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ellei toisin ilmoiteta.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta:
Olen ylpeä ja iloinen siitä, että kokonaisuudessaan vuosi 2022 on yhtiön historian paras. Ennätystulos vahvistaa edelleen yhtiön omavaraisuutta ja rahoituksellista asemaa. Tämä tukee jo käynnissä olevien ja päätettyjen investointien toteuttamista ja yhtiön kasvuun tähtäävän strategian toimeenpanoa.

Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana konsernin liikevaihto ja kannattavuus olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla, kannattavuuden kuitenkin säilyessä olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 317,7 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate oli vertailukautta hieman parempi: se parani 7 prosenttia 66,6 miljoonaan euroon. Kokonaisuudessaan vuosi 2022 on yhtiön historian paras.

Levyteollisuuden kysyntä, etenkin koivuvanerituotteissa, säilyi vahvana, ja tämä näkyi sekä toimitusten määrässä, että tuotteiden edelleen vahvistuneena keskihintana. Raaka-ainetilanne koivun osalta säilyi kireänä. Sahatavaran kysyntä heikkeni edelleen markkinoiden yleisen epävarmuuden lisääntyessä ja hinnat olivat laskusuunnassa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Havu- ja koivutukkien hinta on pysynyt edelleen korkealla tasolla.

Yhtiö toteuttaa parhaillaan noin 50 miljoonan euron investointia uuteen puunjalostusyksikköön Järvelässä. Kesästä 2023 asteittain käyttöön otettava uusi yksikkö sisältää sahan syötön kuorintoineen, sahaustoiminnot, sahatavaran tuorelajittelun sekä kesällä 2022 käyttöön otetun rimoituksen. Investoinnin toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan. Uuden puunjalostusyksikön lähtökohtana on korkea ympäristötehokkuus ja puuraaka-aineen mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen.

Uusi puunjalostusyksikkö parantaa Koskisen kilpailukykyä sahaliiketoiminnassa merkittävästi; se parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta. Samalla se on investointi kykyymme palvella asiakkaitamme entistä paremmin erityisesti korkeaa laatua edellyttävillä markkinoilla, kuten Japanissa. Järvelän uuden yksikön odotetaan kasvattavan Sahateollisuuden nykyistä 300 000 kuutiometrin vuotuista sahatavaran tuotantokapasiteettia 400 000 kuutiometriin vuodesta 2024 alkaen.

Yhtiö investoi materiaalitehokkuuteen myös Järvelässä sijaitsevalle vaneritehtaalle rakentamalla uuden karattoman sorvilinjan. Uusi sorvilinja tehostaa puuraaka-aineen käyttöä ja parantaa mahdollisuuksia aiempaa pienemmän tukkiläpimitan käyttöön viilun valmistuksessa. Investoinnin arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Sorvilinjan asennukset aloitetaan elokuussa 2023. Tavoitteena on ottaa uusi linja käyttöön loppuvuodesta 2023.

Koskisen panostaa liiketoiminnoissaan systemaattisesti ratkaisuihin, joissa voidaan hyödyntää puuraaka-aine tehokkaasti kokoluokasta riippumatta. Näin läpimitaltaan pienempiä tukkiluokkia on jatkossa mahdollista käyttää hiiltä pitkään sitovien tuotteiden valmistukseen. Investoinnit raaka-ainetehokkuuteen monipuolistavat myös mahdollisuuksia raaka-aineen saatavuuteen ja helpottavat osaltaan kiristynyttä raaka-ainetilannetta erityisesti koivun osalta.

Koskisen lanseerasi vuoden 2022 alussa maailman ensimmäinen sataprosenttisesti puupohjaisen kalustelevy, Zeron. Uudessa levyssä sekä perusraaka-aine sahanpuru että koossapitävä sideaine ovat peräisin kotimaisen metsäteollisuuden sivuvirroista. Uuden kalustelevyn testiajot vuoden lopussa ovat sujuneet suunnitelmien mukaan ja asiakkaiden kiinnostus on ollut erittäin positiivista. Zero-kalustelevy saadaan kaupalliseen tuotantoon vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon aikana.

Koskisen Oyj listautui menestyksekkäästi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle 1.12.2022. Sijoittajien kysyntä oli listautumisannissa vahvaa, ja listautumisanti ylimerkittiin. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 4 000 sijoittajalta. Yhtiö sai listautumisannista noin 32 miljoonan euron bruttovarat. Listautuminen mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttamisen; teemme investointeja varmistaaksemme kilpailukykymme pitkälle tulevaisuuteen ja saavuttaaksemme vuodelle 2027 asetetut strategiset tavoitteet.

Webcast
Koskisen järjestää suoran webcast-lähetyksen tänään 16.3.2023 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Koskisen verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/webcast. Esitysmateriaali ja webcastin tallenne ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa:
Jukka Pahta, CEO, Koskisen Corporation
jukka.pahta@koskisen.com
puh. 020 553 4561

Mediakyselyt:
Sanna Väisänen, Director, Sustainability and Communications, Koskisen Corporation
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. +358 20 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi