Uudistushakkuu

Uudistushakkuussa metsässä olevat puut korjataan pois ja tehdään tilaa uuden metsän istuttamiselle.
Kuusitukin, mäntytukin ja koivutukin uudistushakkuusta metsänomistaja saa pääosan koko metsänkierron puukauppatuloista.

Metsän uudistushakkuut tehdään yleensä joko avohakkuuna tai siemenpuuhakkuuna.
Metsä, jossa on eri-ikäisiä puita, voidaan uudistaa myös ns. poimintahakkuina.

Avohakkuussa metsästä kaadetaan lähes kaikki puut lukuun ottamatta metsäsertifikaattien edellyttämiä säästöpuita, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuutta.
Avohakkuun jälkeen on hyvä sopia metsän uudistamisesta ja uusien taimien istuttamisesta. Myös metsälaki velvoittaa metsänomistajaa perustamaan uuden taimikon kaadetun metsän tilalle.

Siemenpuuhakkuussa metsään jätetään 50–150 tervettä ja hyvälatvuksista siemenpuuta per hehtaari. Tämän ns. luonnollisen metsän uudistamisen ajatuksena on, että uusi metsä syntyy siemenpuiden siemenistä.
Maanmuokkaus varmistaa tasaisen ja tiheän taimikon kasvun. Kun taimet ovat riittävän isoja, siemenpuut poistetaan, jotta ne eivät häiritse taimien kasvua. Siemenpuuhakkuu sopii erityisesti männikköön.