Maanmuokkauksella luodaan otolliset kasvuolosuhteet uusille puun taimille ensimmäisten kasvuvuosien ajaksi.

Maanmuokkaus

Maanmuokkauksella uusi kasvualusta taimille

Maanmuokkaus on uudistushakkuiden jälkeinen tärkeä toimenpide ennen metsän uudistamista. Maanmuokkauksella luodaan otolliset kasvuolosuhteet uusille puun taimille ensimmäisten kasvuvuosien ajaksi. Maanmuokkauksessa metsämaan humuskerrosta hajotetaan, jotta taimille rikkaampi kivennäismaa saataisiin esiin. Istutetut taimet tai kylvetyt siemenet pääsevät kasvamaan vapaammin ja saavat kilpailuetua muihin metsän kasveihin nähden. Hyvin tehty maanmuokkaus vähentää myös varhaisperkauksen tarvetta. Maanmuokkauksessa taimille tehdään istutuspaikat, jolloin istuttaminen helpottuu ja nopeutuu.

Maanmuokkaus on syytä tehdä viimeistään hakkuita seuraavana kesäkautena. Maanmuokkaus voidaan tehdä joko mätästämällä, laikuttamalla tai äestämällä.

Mätästystä käytetään rehevillä kasvualuilla. Siinä uudistusalueelle tehdään kaivinkoneella mättäitä, joihin taimet istutetaan.

Laikutusta käytetään kuivemmilla alueilla. Siinä kivennäismaan päältä poistetaan humusta ja tehdään n. 50–70 cm leveä laikku.

Kivennäismailla käytetyssä äestyksessä maahan tehdään leveä vako, jonka keskelle taimet istutetaan. Äestystä käytetään etenkin kylvön ja luontaisen uudistamisen yhteydessä.

Osaava metsänhoitohenkilöstömme arvioi parhaan maanmuokkaustavan kunkin metsän tarpeisiin ja kasvualustalle.