Harvennushakkuu

Harvennushakkuulla parannetaan metsän kasvua ja varmistetaan metsän hyvä tuotto.

Harvennushakkuun voi toteuttaa eri tavoilla metsän iästä riippuen.
Ole yhteydessä alueesi metsäasiantuntijaan niin katsotaan yhdessä metsäsi harvennustarpeet.

Ensiharvennuksella varmistetaan kasvatettavan puuston järeytyminen ja hyvä arvokasvu. Pääpuulajista, metsikön tiheydestä ja kasvupaikasta riippuen ensiharvennus tehdään yleensä 12–15 metrin valtapituudessa.
Ensiharvennus toteutetaan kasvatettavan puuston laatuun tähtäävänä harvennuksena ja puuston kehityksen kannalta on tärkeää, että ensiharvennus tehdään ajoissa. Tällöin myös myöhemmin tapahtuvasta puunmyynnistä saadaan suuremmat tulot.

Harvennushakkuu tehdään yleensä 10–25 vuoden kuluttua ensiharvennuksesta, kun metsä on noin 40–50-vuotias. Tällöin metsästä saadaan jo tukkikokoista puuta ja puusta saatava hinta on korkeampi.
Se voidaan toteuttaa ala- tai yläharvennuksena riippuen metsän kunnosta sekä metsänomistajan toiveista hakkuutulojen ajoittamisessa. Harvennuksen ajankohta ja oikea toteutustapa arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilytetään aina peitteisenä. Puuston kokojakauma on vaihtelevaa ja puuston ryhmittäisyys on myös yleistä. Jatkuvan kasvatuksen hakkuussa korjataan pääasiassa tukkikokoista puustoa, minkä vuoksi tulovirta on melko tasainen hakkuusta toiseen.
Metsän uudistuminen perustuu olemassa olevaan alikasvostaimikkoon tai hakkuun jälkeen luontaisesti syntyviin taimiin.