Metsän ennakkoraivauksessa poistetaan alikasvospuustoa, mikä nopeuttaa harvennusta tai korjuuta

Ennakkoraivaus

Metsän ennakkoraivauksessa poistetaan alikasvospuustoa, mikä nopeuttaa harvennusta tai korjuuta

Ennakkoraivaus helpottaa harvennusta ja puunkorjuuta

Ennakkoraivaus tehdään ennen harvennusta tai päähakkuuta, jotta näiden tekeminen helpottuu ja nopeutuu. Ennakkoraivaus kannattaa tehdä, jos metsässä on runsaasti alikasvosta tai risukkoa. Metsuri raivaa alikasvoksen raivaussahalla vähintään noin metrin puun ympäriltä tai jopa koko hakkuualalta, jotta hakkuukoneen kuljettajan on helpompi viedä koura kaadettavan puun tyveen.

Ennakkoraivaus nopeuttaa harvennusta tai korjuun olosuhteita ja parantaa korjuun laatua sekä suojaa jäljelle jäävien puiden juuristoa. Jotta raivattu risukko ja alikasvospuusto ehtisi painautua hyvin maata vasten ennen metsäkoneen saapumista metsään, ennakkoharvennus on hyvä tehdä vähintään vuotta ennen korjuuta tai harvennusta.

Metsänhoidon asiantuntijamme antavat mielellään neuvoja ennakkoraivauksen suhteen. Ennakkoraivauksen toteuttavat ammattitaitoiset metsurit ja metsuriyrittäjät, joilla on vankka kokemus metsänhoidollisista töistä.