Metsän ennakkoraivauksessa poistetaan alikasvospuustoa, mikä nopeuttaa harvennusta tai korjuuta

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus helpottaa harvennusta ja puunkorjuuta

Ennakkoraivaus suoritetaan ennen koneellista hakkuuta tällöin poistetaan haittaavaa aliskasvustoa ja risukkoa. Ennakkoraivauksella parannetaan hakkuukoneenkuljettajan näkyvyyttä.

  • Vähentää hakkuuvaurioita
  • Parantaa ajourasuunnittelua
  • Tehostaa korjuuta
  • Helpottaa uudistamista

Ennakkoraivauksella edistetään metsän kasvua. Luonnon monimuotoisuus turvataan mm. jättämällä riistatiheikköjä.