Tehdään yhdessä hyvät puukaupat vastuullisesti

Puukaupan ABC

Lähtökohta puukaupalle

Puukauppa on omaisuuden hoitoa. Idea puukaupasta voi syntyä metsähoidollisesta tarpeesta, mutta puukaupalla saadaan myös tuottoa tarpeellisia investointeja tai hankintoja varten.

Puukauppa voi koostua harvennus- tai uudistushakkuista. Harvennushakkuussa poistetaan ylimääräisiä puita, jotta parhaille yksilöille jää riittävästi valoa, ravinteita ja kasvutilaa. Uudistushakkuu taas kannattaa tehdä, kun metsän uudistaminen on kannattavampaa kuin sen edelleen kasvattaminen. Uudistuksen syynä voi olla metsän korkea ikä, hidastunut kasvu tai alue, jossa kirjanpainaja, kuusen juurikääpä tai männyn tyvitervastauti vaivaavat.

Suunnitellaan puukauppa ja korjuu

Puukaupan suunnittelun voi tehdä metsäsuunnitelman pohjalta tai aloittaa puhtaalta pöydältä metsäasiantuntijamme kanssa. Metsäasiantuntijamme tulee mielellään maksuttomalle metsäkäynnille ja tekee sinun, metsäsi ja ympäristön tarpeiden mukaisen suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä. Halutessasi saat suunnitelman myös muista metsänhoitotoimenpiteistä.

Asiointi kanssamme on kuin käynti lähikaupassa; voit sopia kaikista puukauppaan, korjuuseen ja metsänhoitoon liittyvistä asioista yhden henkilön kanssa. Puukauppaa tekevä metsäasiantuntijamme työskentelee tiiviissä yhteistyössä korjuu- ja kuljetusprosessin kanssa. Korjuutavassa ja ajankohdassa kuuntelemme tarkalla korvalla sinun toiveitasi.

Tehdään puukauppa

Teemme kaikki tarpeelliset puukauppa-asiakirjat kanssasi. Puukaupan allekirjoituksen yhteydessä on kätevää hoitaa myös muut lakisääteiset asiakirjat kuten metsänkäyttöilmoitukset, maisematyölupa, tukihakemukset tai puukauppaan liittyvät metsänhoitotyöt. Puukaupan yhteydessä saat tulo- ja menoarvion kaikista metsään liittyvistä töistä

Korjuut käynnistyy

Ennen korjuun aloitusta otamme yhteyttä metsänomistajaan. Tyypillisesti puukauppa tehdään kahden vuoden korjuuajalle. Yleensä korjuu tehdään joitakin kuukausia puukaupan jälkeen. Kanssamme on helppo sopia joustavasti korjuun ajankohta, sillä kaikki metsääsi liittyvät asiat voit hoitaa yhden ihmisen kanssa.

Tilitykset, todistukset ja mahdolliset metsänhoitotyöt

Hakkuiden jälkeen puumäärät todetaan hakkuukoneen tekemillä mittauksilla ja mittaustodistuksella. Puukaupasta saadut tulot maksetaan tilillesi sopimuksen mukaisesti ja sinä pääset nauttimaan tuotoista ja uudistetusta metsästäsi. Mikäli puukaupan yhteydessä on sovittu istutuksista tai muokkauksesta tai muusta metsänhoidosta, teemme ne sovitusti hakkuiden jälkeen.