Oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä varmistat taimikkosi menestyksekkään kasvun.

Varhaisperkaus, taimikonhoito ja nuoren metsän hoito

Varhaisperkaus, taimikonhoito ja nuoren metsän hoito tehdään jotta istutetuilla taimilla olisi parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet. Lisäksi puuston laatu paranee.

Varhaisperkaus

Varhaisperkaus suoritetaan yleensä 3-7 vuotiaille havupuutaimikoille. Taimikko on tällöin n. metrin pituinen. Lehtipuusto on useimmiten jo pidempää, jolloin istutettujen taimien kasvu alkaa häiriintyä.

  • Kaikkia lehtipuita ei ole tarpeen poistaa mm. luonnon monimuotoisuuden vuoksi
  • Koivikkotaimikoissa varhaisperkausta ei yleensä tarvita

Taimikonhoito

Taimikonhoito tehdään yleensä n. 10–15-vuotiaalle taimikolle, jolloin poistetaan huonolaatuisia ja liian tiheässä kasvavia puita, näin tehdään tilaa parhaimmille puille.

Käsiteltävän taimikon pituus

  • Kuusilla 2–4 metriä
  • Koivulla 4–7 metriä
  • Männyillä 5–7 metriä

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito on tarpeellinen mikäli taimikonhoito on jäänyt tekemättä. Puuston pituus on tällöin yli 9 metriä. Muuten toimitaan samoin kuin taimikonhoidossa.

Kemera-tuki

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea on haettava ennen töiden aloittamista. Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla. Metsäammattilaisemme auttavat Kemera-tukihakemusten laadinnassa.

Hoitotoimenpiteet kannattaa tehdä ajallaan jolloin kustannukset pysyvät pienempinä ja metsäsi arvo kasvaa.

Metsäasiantuntijamme auttavat oikean metsänhoitotoimenpiteen ajoittamisessa ja valitsemisessa.