Oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä varmistat taimikkosi menestyksekkään kasvun.

Varhaisperkaus ja taimikonhoito

Oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä varmistat taimikkosi menestyksekkään kasvun.

Varhaisperkaus on osa taimikonhoitoa

Varhaisperkaus suoritetaan, jotta varmistetaan paras mahdollinen kasvu nuorelle 3–7-vuotiaalle kuusi- tai mäntytaimikolle. Noin metrinmittaisen havupuutaimikon ympäriltä poistetaan nuorta vesakkoa, joka hidastaa taimikon kasvua. Varhaisperkauksella varmistat taimikolle parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet sekä vältät ensiharvennuksessa ylitiheän metsän puustovauriot.

Varhaisperkauksessa kuusi- ja mäntytaimien ympäriltä poistetaan taimikkoa pidemmät lehtipuut. Tarvittaessa voidaan poistaa myös huonokuntoisia puita tai liian lähellä toisiaan kasvavat taimet. Kaikkia lehtipuita ei kuitenkaan ole tarpeen poistaa.

Koivikkotaimikossa varhaisperkausta ei yleensä tarvita.

Hyvin tehty varhaisperkaus helpottaa taimikonhoitoa sekä ensiharvennusta. Autamme mielellämme varmistamaan taimikollesi parhaan mahdollisen kasvun.

Taimikonhoidolla ylläpidetään kasvua

Taimikonhoidolla varmistetaan puuston kasvu ja hyvä laatu. Oikea-aikainen taimikonhoito säästää aikaa ja rahaa tulevista metsänhoitotoimenpiteistä.

Taimikonhoito kannattaa tehdä noin 2–4 metrin mittaisille kuusille, 4–7 metrin mittaiselle koivikolle ja 5–7 metrin mittaisille männyille eli n. 10–15-vuotiaalle taimikolle.

Taimikkoa hoidettaessa metsästä poistetaan huonolaatuisia tai liian lähekkäin kasvavia puita ja tehdään uutta kasvutilaa parhaimmille ja järeimmille puille. Samalla voidaan poistaa myös lehtipuut, jotka häiritsevät havupuiden kasvua.

Oikeaan aikaan tehty taimikon hoito helpottaa jatkossa ensiharvennuksen tekemistä.

Meiltä saat asiantuntevaa apua taimikkosi hoitoon.