Energiapuun korjuu

Nykyaikaiseen metsänhoitoon kuuluu olennaisena osana energiapuun korjuu. Energiapuuta korjataan päätehakkuun yhteydessä risuina ja energiarankana. Harvennushakkuiden yhteydessä korjataan joko kokopuuta tai karsittua rankaa.

Meiltä saat kaikki energiapuupalvelut

Hakkuutähteiden korjuu helpottaa metsän uudistustöitä ja kasvattaa metsänomistajan puukauppatiliä.

Tulevaisuuden tukkipuun määrä turvataan nuoren metsän hoidolla. Jos nuoren metsän puusto on riittävän järeää ja poistuma tarpeeksi suuri, voidaan suorittaa nuoren metsän harvennus, jossa kerätään energiapuuta.

Kaikki ostamamme energiapuu jalostetaan ja myydään eteenpäin Etelä-Suomen biovoimalaitoksille, jotka tuottavat hakkuutähteistä ja energiarangasta lämpöä ja energiaa koteihin. Myös Koskisen tuotantolaitokset hyödyntävät bioenergiaa proseseissaan ja lämmöntuotanto tapahtuu lähes 100 % biopolttoaineilla.