Energiapuun korjuu

Nykyaikaiseen metsänhoitoon kuuluu olennaisena osana energiapuun korjuu. Energiapuuta korjataan päätehakkuun yhteydessä risuina ja kantoina sekä harvennushakkuiden yhteydessä joko kokopuuna tai karsittuna rankana.

Meiltä saat kaikki energiapuupalvelut

Hakkuutähteiden korjuu helpottaa metsän uudistustöitä. Kantojen nostolla alennetaan maanmuokkauksesta tulevaa laskua. Lisäksi risuista ja kannoista maksetaan tuntuva korvaus metsänomistajalle.

Tulevaisuuden tukkipuun määrä turvataan nuoren metsän hoidolla. Jos nuoren metsän puusto on riittävän järeää ja poistuma tarpeeksi suuri, voidaan suorittaa nuoren metsän harvennus, jossa kerätään energiapuuta.

Kaikki ostamamme energiapuu jalostetaan ja myydään eteenpäin Etelä-Suomen biovoimalaitoksille, jotka tuottavat hakkuutähteistä, risuista ja kannoista energiaa ja lämpöä koteihin. Myös Koskisen tuotantolaitokset lämmitetään bioenergian avulla.

Hoida kanssamme nuoret metsäsi kuntoon ja edesauta biopolttoaineiden käyttöä energiatuotannossa.