Puukauppa

Puukauppaa pitkäjänteisesti ja tuottavasti

Metsätalouden tärkeimpiä toimenpiteitä ovat metsänhoito ja puukauppa. Metsänhoidolla taataan maksimaalinen taloudellinen tuotto metsästä, kun puukauppa on ajankohtainen. Meille on erityisen tärkeää onnistua metsänhoidossa ja puukaupan jokaisessa vaiheessa, jotta voimme auttaa sinua saamaan metsästäsi parhaan höydyn.

Puukaupan suunnittelun voit aloittaa kanssamme ns. ”puhtaalta pöydältä” tai tarjota ostettavaksi valmista puunmyyntisuunnitelmaa eli leimikkoa. Tärkeintä on toteuttaa puukauppa metsän ja omistajan tarpeiden mukaisesti ja sovittaa se vallitsevaan puumarkkinatilanteeseen.

Puukaupassa haluamme luoda pitkäjänteisen ja molempia osapuolia hyödyttävän puukauppasuhteen. Hyvä korjuujälki ja tarkka tukin talteenotto ovat meille kunnia-asioita. Hoidamme asiat sovitusti ja metsänomistajan toiveiden mukaisesti, jotta voit jatkossakin luottaa meihin puukaupassa tai metsänhoitotöiden suunnittelussa. Meidän kanssamme asiointi metsänhoidon ja puukaupan tiimoilta onnistuu vaivattomasti yhden asiantuntevan hankintaesimiehen kanssa. Samalle voimme tarjota sinulle ja metsällesi yksilöllistä palvelua.

Puuta pystykaupalla tai hankintakaupalla

Puuta hankimme suoraan niin yksityismetsänomistajilta kuin yhteisöjen ja yrityksien metsistä.

Niin sanotussa pystykaupassa, jossa puunostaja huolehtii puunkorjuusta, kaadettujen runkojen mittaus tapahtuu hakkuukoneen mittauslaitteella. Hankintakaupassa, jossa puun myyjä järjestää itse puun korjuun tienvarteen, puutavaran määrän mittaaminen tapahtuu pääsääntöisesti tehtaidemme vastaanotossa tai tienvarressa perinteisellä tienvarsimitalla.

Pääsääntöinen hankinta-alueemme on n. 150 km Järvelästä.

Tärkeimmät hankittavat puutavaralajit

  • Havutukki
  • Vaneritukki
  • Sahakoivutukki
  • Viilukoivutukki
  • Pieniläpimittaiset tukit Kissakosken sahalle