6.9.2022

Koskisella pureuduttiin sahojen alueelliseen ja valtakunnalliseen vaikuttavuuteen

syys 6, 2022
Teksti ja artikkelikuva: Sahateollisuus Ry, Johanna Autio
Alkuperäinen julkaisu: https://sahateollisuus.com/2022/09/06/koskisella-pureuduttiin-sahojen-alueelliseen-ja-valtakunnalliseen-vaikuttavuuteen/

Työviikon aluksi, maanantaina 5.9.2022 toistakymmentä Hämeen alueen päättäjää ja vaikuttajaa, mukaan lukien muun muassa kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk), Lahden kaupungin elinvoimajohtaja Markus Lankinen sekä Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén (sdp), kokoontui Koskisen Oy:lle tutustumaan sahan toimintaan ja kuulemaan sen merkityksestä aluetaloudelle. Vierailun aikana kuultiin myös Sahateollisuuden tilanteesta Suomessa sekä tutustuttiin Koskisen konsernihistorian merkittävimpään investointiin, vuoden 2023 heinäkuussa käynnistyvän sahan 48 miljoonan euron hankkeeseen.

Tilaisuuden avasi Koskisen Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pahta, joka esitteli konsernin toimintaa sekä avainlukuja ja muistutti yrityksen alueellisesta vaikuttavuudesta. Yli 900 henkeä työllistävä Koskisen Oy on mekaanisen puutuoteteollisuuden integraatti, jolla on sahauksen lisäksi koivuvanerituotantoyksikkö sekä suomen ainoa kaluste- ja rakennelevy tehdas. Pahtan puheenvuoron jälkeen virisi vilkas keskustelu, jossa nostettiin esiin niin puunhankinnan haasteita kuin metsiin liittyvää poliittista päätöksentekoakin. Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Teemu Kinnari tiedusteli Koskisen Oy:n ja Sahateollisuuden merkittävimpiä viestejä poliittisille päättäjille. Puun riittävyyden turvaamisen ohella Koskisen sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck peräänkuulutti ilmastokeskustelun laajentamista myös muihin teemoihin kuin metsiin. Hän totesi Suomen olevan ainoa maa Euroopassa, jossa keskustelun ydin pyörii metsien ympärillä. Samassa yhteydessä Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Milla Bruneau esitti huolensa suomalaisten metsänomistajien omistusoikeuden ja määräysvallan säilymisestä metsästrategian sanelun siirtyessä yhä enemmän EU:lle. Hän halusi julkisuudessa heräteltävän keskustelua myös sahojen tuottamasta arvosta metsänomistajille.
Hämeen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen tiedusteli vieraskielisen työvoiman, kuten ukrainasta paenneiden mahdollisuuksista paikata alan työvoimapulaa. Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta kertoi yrityksessä aloittaneen ryhmän ukrainalaisia, mutta kielikysymyksen olevan haaste erityisesti turvallisuusasioissa. Lisäksi keskustelua käytiin puurakentamisesta sekä nuorten metsien harvennusrästeistä.

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori esitteli suomalaisen sahateollisuuden tilannekatsauksen ja muistutti päättäjiä siitä, että puun saatavuuteen, logistiikkaan ja energiaratkaisuihin liittyvät päätökset ovat keskeisiä toimialan tulevaisuuden kannalta. Hän painotti sahatavaran olevan 2,8 miljardin euron vientiarvollaan Suomen neljänneksi suurin vientiartikkeli ja luovan merkittävää hyvinvointia tasaisesti ympäri Suomea.

Keskusteluosuuden päätteeksi Hilkka Kemppi totesi synkkien aikojen keskellä sahalla, toimeliaisuuden ja kasvun keskellä vietetyn päivän olevan paras tapa viettää aikaa. Hän toivotti kaikille hyvää yrittäjänpäivää, muistutti yritysten merkityksestä työllistäjänä ja kiitti koko alaa siitä, että epävarmoinakin aikoina investoidaan ja satsataan kasvuun. Kemppi jakoi muiden osallistujien huolen EU:n tahdosta omia Suomen kansalliset metsävarat omaan ohjaukseensa ja kertoi metsäkoalitiosta, jonka avulla on tarkoitus pyrkiä vaikuttamaan EU:n suunnitelmiin.

Vierailun lopuksi ryhmä pääsi tutustumaan Koskisen uuden sahan rakennustyömaahan sekä kesällä uudistettuun rimottamoon.

Vierailu oli osa Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajakiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT

Jukka Pahta, jukka.pahta@koskisen.com, 050 389 4499

Kai Merivuori, kai.merivuori@sahateollisuus.com, 020 779 0961

Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@sahateollisuus.com, 020 779 0963